Nasz program i kadra

9 maja 2014 przez Kategoria: Główne

Link: Kadra WYSEPKI 1


Plan dnia i roczny rozkład zajęć dla poszczególnych grup:

WISIENKI – GRUPA MALUSZKÓW 

Ramowy rozkład dnia:

6.45-8.15 Grupa łączona- zabawy swobodne
8.15-9.00 Śniadanie oraz toaleta
9.00-10.30 Zajęcia/wyjście na plac zabaw
10.30-11.00 Zupa oraz toaleta
11.00-13.15 Drzemka
13.15-14.00 II danie oraz toaleta
14.00-15.00 Zajęcia/zabawy swobodne
15.00-15.30 Podwieczorek oraz toaleta
15.30-17.30 Grupa łączona- zabawy swobodne

 

PODSTAWOWE OBSZARY PRACY W TRAKCIE CAŁEGO ROKU:

1. Rozwój społeczny – nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, nauka rozwiązywania konfliktów, kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych – nauka odpowiedniego zachowania podczas posiłków, nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków, zachęcanie do sygnalizowania potrzeb, utrwalanie nawyku mycia rąk.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej – zajęcia rozwojowe i ruchowe – nauka lub utrwalanie umiejętności pełzania, raczkowania, siadania, chodzenia.

4. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka – zabawy z instrumentami, zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki klasycznej, „Gordonki”.

5. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką – głośne czytanie bajek, wspólne oglądanie ilustracji.


JAGÓDKI – GRUPA ŚREDNIAKÓW 

Ramowy rozkład dnia:

6.45-8.45 Grupa łączona- zabawy swobodne
8.45-9.30 Śniadanie oraz toaleta
9.30-11.15 Zajęcia/wyjście na plac zabaw
11.15-12.00 Zupa oraz toaleta
12.00-13.45 Drzemka
13.45-14.25 II danie oraz toaleta
14.25-15.30 Zajęcia/zabawy swobodne
15.30-16.00 Podwieczorek oraz toaleta
16.00-17.30 Grupa łączona- zabawy swobodne

 

PODSTAWOWE OBSZARY PRACY W TRAKCIE CAŁEGO ROKU:

1. Rozwój społeczny – rozwój umiejętności zabawy w grupie, praca nad rozwiązywaniem konfliktów, kształtowanie pierwszych świadomych kontaktów koleżeńskich

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych – utrwalanie odpowiedniego zachowania podczas posiłków, utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków, komunikowania potrzeb związanych z jedzeniem i piciem,  zachęcanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, utrwalanie nawyku mycia rąk oraz wprowadzenie do nauki o higienie.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej – zajęcia rozwojowe i ruchowe – utrwalanie umiejętności chodzenia, ćwiczenie równowagi i sprawności w poruszaniu się, rozwijanie motoryki małej – ćwiczenie koordynacji ręka-oko poprzez zajęcia i prace plastyczne, zajęcia rozwijające świadomość ciała – joga i Weronika Sherborne.

4. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka – zabawy z instrumentami, zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki klasycznej, zajęcia rytmiczne.

5. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką – głośne czytanie bajek, wspólne oglądanie ilustracji, układanie pierwszych historyjek obrazkowych.

6. Edukacja – zajęcia z użyciem plansz edukacyjnych, rekwizytów, oparte na tematyce z otaczającego dzieci świata.


ANANASKI – GRUPA STARSZAKÓW

Ramowy rozkład dnia:

6.45-9.15 Grupa łączona- zabawy swobodne
9.15-10.00 Śniadanie oraz toaleta
10.00-11.30 Zajęcia/wyjście na plac zabaw
11.30-12.15 Zupa oraz toaleta
12.15-14.00 Drzemka
14.00-14.45 II danie oraz toaleta
14.45-16.15 Zajęcia/zabawy swobodne
16.15-16.45 Podwieczorek oraz toaleta
16.45-17.30 Grupa łączona- zabawy swobodne

 

PODSTAWOWE OBSZARY PRACY W TRAKCIE CAŁEGO ROKU – przygotowanie do przedszkola:

1. Rozwój społeczny – praca i zabawa w grupie, przestrzeganie zasad ustalonych w grupie, współpraca i samokontrola oraz kształtowanie praktycznych umiejętności np. chodzenie w parach.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych – utrwalanie samodzielnego, estetycznego jedzenia, jasne i adekwatne sygnalizowanie potrzeb związanych z jedzeniem i piciem, nauka korzystania z toalety, nauka samodzielności w ubieraniu się, myciu rąk i innych podstawowych czynnościach.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej – zajęcia rozwojowe i ruchowe – zajęcia sportowe, grupowe i drużynowe, zabawy z chustą klanzy, tworzenie prac plastyczno-technicznych, ćwiczenie pracy ręki.

4. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka – zabawy z instrumentami, zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki klasycznej, zajęcia rytmiczne, wspólne śpiewanie piosenek

5. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką – głośne czytanie bajek, wspólne oglądanie ilustracji, układanie historyjek obrazkowych.

6. Edukacja – zajęcia z użyciem plansz edukacyjnych, rekwizytów, wierszyków, piosenek i innych formach edukacyjnych, oparte na tematyce z otaczającego dzieci świata.


Poza programem podstawowym w naszym Żłobku dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych. Ich oferta może się różnić w poszczególnych latach. Zajęcia dodatkowe prowadzone u nas to między innymi:

1. zajęcia logopedyczne w małych grupach

2. konsultacje logopedyczne dla Rodziców

3. zajęcia metodą Sensoplastyki ®

4. zajęcia metodą Weroniki Sherborne

5. zajęcia z językiem angielskim

6. Zumba

7. Rytmika

8. Oraz teatrzyki objazdowe, eventy, imprezy