Kadra

8 października 2014 przez Kategoria: Główne

KADRA ŻŁOBKA WYSEPKA 1:


KATARZYNA SWOJAK-VAN GASTEL – psycholog, dyrektor żłobka

Jestem psychologiem i psychodietetykiem. Prowadzę żłobki i przedszkole WYSEPKA od początku – czyli od 2009 roku.

Uważam, że pierwsze trzy lata życia dziecka to okres najbardziej intensywnego rozwoju psychomotorycznego, ale również wykształcania się przeróżnych nawyków związanych między innymi z odżywianiem, mową, zasypianiem. To dlatego w naszych żłobkach zwracamy uwagę przede wszystkim na podstawy.

Zamiast języka angielskiego najpierw staramy się wykształcić w dzieciach prawidłowe nawyki związane z językiem polskim. Współpracujemy z logopedą, ćwiczymy gimnastykę buzi i języka, powtarzamy słowa i rozbudowujemy zasób słownictwa o coraz to nowe elementy najbliższego otoczenia dzieci. Prowadzimy bardzo dużo zajęć ruchowych i muzyczno-rytmicznych, aby wzmacniać koordynację i uwrażliwiać na dźwięki. Za bardzo ważne uważam również prawidłowe żywienie dzieci, dlatego współpracujemy ze specjalistami w tej dziedzinie, którzy przygotowują nam bogate i pełnowartościowe menu.

W roku 2013, opierając się na pięcioletnim doświadczeniu WYSEPKI, stworzyłam program rozwoju i edukacji dzieci w żłobku: “Wysepkowe przygody”, w którym zawarłam nie tylko propozycje zabaw i zajęć dla dzieci, ale również uporządkowałam procedury i sposoby postępowania, aby żłobek działał w pełnej harmonii z potrzebami i oczekiwaniami naszych małych podopiecznych.

W naszych żłobkach zajmuję się przede wszystkich tworzeniem strategii rozwoju, wdrażaniem nowych ciekawych zajęć, inwestycjami oraz sprawami formalno-finansowymi.


EWA DROBIŃSKA  – psycholog, dyrektor do spraw kontroli i nadzoru i jakości świadczonych usług

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Szczególnie interesują mnie dziedziny psychologii takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i negocjacje oraz zagadnienia związane z marketingiem i reklamą.

W naszych placówkach dbam o jakość usług, nadzoruję pracę naszej wspaniałej Kadry a także czuwam nad realizacją zajęć i bezpieczeństwem dzieci.

Praca z dziećmi i możliwość obserwacji ich rozwoju daje mi poczucie spełnienia zawodowego w wielu obszarach związanych z moim wykształceniem. Widząc uśmiechy na twarzach naszych małych podróżników mam pewność, że dajemy im możliwość zrównoważonego rozwoju nie tylko w sensie zdobywania wiedzy, ale również umiejętności społecznych, siły i odwagi, aby w pełni gotowe mogły pójść w dalszą podróż – do szkoły.


JOWITA KALAJEW – kierownik placówki – pierwszy kontakt w sytuacjach problemowych

Pedagog, trener umiejętności społecznych i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej. Certyfikowany trener biznesu, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych: „Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju” w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku a także studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uczestniczka kursów psychoterapii systemowej oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Interesuje się psychologią rozwojową i zagadnieniami integracji sensorycznej.

Motto zawodowe: Misją naszych żłobków jest wychowywanie, a nie przechowywanie.

W naszych żłobkach sprawuje bezpośredni nadzór nad całym procesem opieki i edukacji, jest pierwszym ogniwem kontaktowym dla Rodziców w sytuacjach niepokoju, problemów i rozterek dotyczących rozwoju i edukacji dzieci.


AGNIESZKA JURCZYK – opiekunka w grupie Ananasków

Jestem Studentką pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego. Swoje doświadczenie zdobyłam między innymi: jako niania, animatorka w salach zabaw czy świetlicach środowiskowych.

Jestem osobą komunikatywną, uśmiechniętą, odpowiedzialną i troskliwą. Praca z dziećmi daje mi dużo przyjemności. Osiągnięcia maluchów sprawiają mi ogromną satysfakcję. W sytuacjach trudnych zachowuję spokój i opanowanie.

W wolnym czasie zajmuję się szkoleniami wolontariuszy w Szlachetnej Paczce. A moim hobby jest pianino do którego uwielbiam przysiąść i zatracić się w muzyce klasycznej.


ŻANETA GAWLAK – opiekunka w grupie Ananasków

Jestem studentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk studenckich w różnych placówkach. Praca w żłobku i czas spędzony z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.

W mojej pracy staram się wykorzystywać różne techniki plastyczne i elementy sensoplastyki. W wolnym czasie lubię piec ciasta.


ANETA CYNAR – opiekunka w grupie Ananasków

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunki: pedagogika i praca socjalna.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Podczas studiów pracowałam jako opiekunka i animatorka na placach zabaw dla dzieci.

W wolnym czasie działam jako wolontariusz w ognisku wychowawczym, gdzie pomagam w nauce i organizuję czas wolny dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dotknietych różnymi problemami życiowymi. Pracę w Wysepce rozpoczęłam we wrześniu 2017 roku.

Jestem osobą otwartą, cierpliwą i radosną. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, szybko zdobywam ich sympatię oraz zaufanie.


ANDZELIKA DAWIDOWICZ – opiekunka w grupie Jagódek

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku turystyka i rekreacja. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako pomoc nauczyciela w przedszkolu. Opiekunką w żłobku WYSEPKA jestem od listopada 2018 roku.

Jestem osobą otwartą, odpowiedzialną i sumienną. Praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem, ale sprawia mi dużą satysfakcję i zadowolenie. Lubię rozwijać zdolności plastyczne dzieci poprzez wykonywanie z nimi rożnych prac plastycznych. W grupie staraszakow i średniaków prowadzę zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego(metoda W.Sherborne).


ADRIANNA OSOWSKA – opiekunka w grupie Jagódek

Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jestem magistrem fizjoterapii. Obecnie kształcę się w Wyższej szkole edukacji i terapii na kierunku fizjoterapia w pediatrii. Jestem opiekunką w żłobku WYSEPKA od września 2020 roku.

Uwielbiam dzieci, ich beztroskę oraz ciekawość świata. Jestem odpowiedzialną, towarzyską i ciepłą osobą. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję.


KLAUDIA SCHULTZ – opiekunka w grupie Jagódek

.

.

.


KATARZYNA MĄCKA – opiekunka w grupie Wisienek

Ukończyłam kurs “Nowoczesny opiekun w żłobku” oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Chcąc podnosić swoje kwalifikacje, brałam udział w kursach i szkoleniach, takich jak : “Adaptacja w żłobku i przedszkolu”, “Zmysłoterapia”, “Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu”, “Zabawy muzyczne z elementami aktywnego słuchania muzyki według Betii Srauss” oraz             “Stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci w wieku 1-4 “.

Uwielbiam pracę z dziećmi, która  jest dla mnie nie tylko zawodem ale także pasją. Wkładam w nią całe serce. Cenię sobie dobrą współpracę i komunikację z rodzicami.

Jestem osobą ambitną i otwartą na nowe wyzwania. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby dzieci pod moją opieką czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Zawsze gotowa aby z uśmiechem przytulić i otrzeć łezkę w razie dziecięcych smuteczków.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, 21-letniej Wiktorii oraz 12-letniego Huberta, dzięki którym nauczyłam się nie tylko poczucia humoru, dystansu do świata, cierpliwości, pokory i bezwarunkowej miłości, ale także uświadomiłam sobie kim tak na prawdę jestem.


MONIKA JAROSZ – opiekunka w grupie Wisienek

W roku 2016 ukończyłam Liceum Ogólnokształcące o profilu Psychologiczno-Pedagogicznym. Dzięki temu miałam częsty kontakt z dziećmi z Domu Dziecka, przedszkoli, Caritasu oraz ludzi chorych w podeszłym wieku.

Ukończyłam także Studia zawodowe o kierunkach: Asystent Nauczyciela Przedszkola oraz Psycholog Wychowawczy. Dodatkowo uzyskałam Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu z zakresu “Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Pracowałam z młodszymi dziećmi jako animator.

Lubię pracę z dziećmi ze względu na to, że nie ukrywają one swoich emocji, są bezinteresowne, a przede wszystkim cieszą się z małych rzeczy. Każde dziecko jest dla mnie niepowtarzalne i wyjątkowe, dlatego do każdego podchodzę indywidualnie. Jestem osobą ciepłą, odpowiedzialną, uśmiechniętą oraz pozytywnie nastawioną do życia. Spędzony z nimi czas, wspieranie w osiąganiu samodzielności oraz odkrywaniu indywidualnego potencjału każdego dziecka daje mi wiele radości i satysfakcji, a ich uśmiech jest najpiękniejszą nagrodą za moją pracę.


ALEKSANDRA HENDRYSIAK-KOBRZYNIECKA – opiekunka w grupie Wisienek

.

.

.


PAULINA GRZESIAK – magister położnictwa

Tytuł licencjata położnictwa uzyskałam na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, tytuł magistra położnictwa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dysponuję wiedzą z zakresu opieki neonatologicznej oraz pediatrycznej.

Rodziców dzieci z każdej  grupy zapraszam do kontaktu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rozwoju dziecka, stanu zdrowia oraz problemów związanych z pielęgnacją dzieci. Na codzień  pracuję w grupie z najmłodszymi dziećmi- Motylkami.

Prywatnie mama dwuletniego Wojciecha.


BARBARA WYSOCKA – logopeda

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej z terapią oraz logopedii. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych dla dzieci w żłobkach i przedszkolach na terenie Wrocławia. Jestem pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie prowadzę zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Bardzo dużą uwagę przywiązuję do nawiązania dobrych relacji z rodzicami i personelem placówki, bo tylko nasza wspólna praca z dzieckiem pozwoli mu osiągnąć sukces w terapii. W pracy zwracam szczególną uwagę na profilaktykę wad wymowy oraz edukację rodziców w myśl zasady, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. W WYSEPCE prowadzę grupowe zajęcia profilaktyczne, logorytmikę, terapię indywidualną dzieci oraz konsultacje dla rodziców i pracowników. Staram się, aby prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe, urozmaicone i dostosowane do wieku małych odbiorców.

Prywatnie jestem aktywną mamą dwójki dzieci w wieku przedszkolnym.

Kursy/szkolenia/certyfikaty: “Logorytmika. Ruch Słuch”, “Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy”, “Skuteczne metody pracy logopedycznej”, “Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”, “Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, “Praca z dzieckiem z ADHD”, “Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”


MAGDALENA ŚLĘZAK – instruktor zajęć rytmicznych

Jestem absolwentką Muzykoterapii wrocławskiej Akademii Muzycznej. Moją życiową pasją jest wywoływanie uśmiechu na dziecięcych buziach. Za sprawą nowych doświadczeń muzycznych i zabawy dźwiękiem, pomagam dzieciom odkryć drzemiący w nich potencjał.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz nauki w Państwowej Szkole Muzycznej i Studium Aktorskim wraz z bogatym doświadczeniem zawodowym pozwalają mi na konstruowanie różnorodnych zajęć, dających dzieciom możliwość spontanicznych reakcji, swobodnego podróżowania w świat muzyki, odkrywania własnych talentów i pogłębiania muzycznej wrażliwości. Poprzez zabawę dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, a tym samym wzbogacają swoją wyobraźnię i kreatywność – wszystkie te umiejętności stanowią podstawy skutecznej i łatwej nauki w przyszłości.

Prowadzone przeze mnie zajęcia łączą w sobie elementy zajęć tanecznych, ruchowych oraz muzykoterapii; inspirowane są licznymi metodami i programami pedagogicznymi (m in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, Metoda Wychowania Muzycznego C. Orffa, Pedagogika Zabawy).